top of page

Гласувайте, моля!

Септември 2023 - Октомври 2024, проект за Младежко участие, финансиран по програма Еразъм+

Новият ни проект "Гласувайте, моля!" е с продължителност 17 месеца и е съвместна инициатива на Фондация "Оренда" и "Европейска арт работилница" - Румъния (координатор).

 

Проектът ще събере 30 мотивирани млади хора, ще повиши осведомеността им относно активното европейско гражданство и ще ги насърчи към смислени граждански действия и политическо участие. Младите хора са от съществено значение за постигане на ефективна демокрация и тяхното включване в процесите на вземане на решения е необходимо за развитието на гражданско общество.

Първият обмен между двете групи младежи, от България и Румъния, ще се проведе в Букурещ и ще бъде посветен на демокрацията, участието и изборите.

front-view-woman-with-megaphone-protesting-street.jpg

 След обучението младежите от всяка страна ще организират серия семинари за свои връстници с цел да ги информират и насърчат към по-активна гражданска позиция. 

 

По време на втория младежки обмен, който ще се проведе във Варна, младежите ще се научат да създават ефективни кампании, с които да насърчат своите връстници да гласуват. Разделени на екипи, те ще създадат и реализират свои собствени кампании, които да достигнат до поне 300 души.

 

Проектът включва и две събития с лица, вземащи решения - хора, активно участващи в политическия и социалния живот.

 

Проектът се реализира с подкрепата на програма Еразъм +.

bottom of page