top of page

Проект "Живите занаяти"

финансиран по договор дог. № 25-00-10/05.07.2023 от

Министерството на младежта и спорта

Проект “Живите занаяти” дава възможност на младежи на възраст 15-29 да се докоснат до традиционни български занаяти, учейки се от най-добрите майстори. Избери си занаят и се запиши в 10 безплатни работилници!

Untitled design (3)_edited.jpg

В рамките на проекта “Живите занаяти”, 60 младежи от Варна взеха участие в  занаятчийски работилници, водени от майстори с дългогодишен опит.  Участниците имаха възможността да се докоснат до традиционни български занаяти като шивачество, художествено плетиво, дърворезба, керамика, тъкачество, изработка на накити, рисуване върху стъкло, декоративно сладкарство.

Цел на проекта:  Да подпомогне 60 младежи да развият своя личностен потенциал като им даде възможност да изразят себе си и да проявят своята идентичност, чрез участие в серия творчески и занаятчийски работилници

  • Подцел 1 Осигуряване на възможност и среда за творческа и личностна изява, където участниците ще имат свободата да изявят своите таланти и креативността си;

  • Подцел 2 Придобиване на практически умения в работата със специфични материали и инструменти при изработка на творческите си изделия 

  • Подцел 3 Мотивиране на участниците да станат активни създатели на собственото си свободно време далеч от екраните, а не пасивни наблюдатели 

  • Подцел 4 Насърчаване на толерантното отношение чрез създаване на възможности за приобщаване,общуване и съвместна работа между младежи в неравностойно положение и младежи в норма

  • Подцел 5 Повишаване на общата култура на младежите относно представените занаяти и други традиционни български такива, загубили своята популярност с времето

Постигнати резултати: 

С огромно внимание и старание, младите хора откриха и усъвършенстваха редица техники и тънкости под вещото ръководство и наставничество на своите ментори. “Българските занаяти имат бъдеще, докато има такива прекрасни млади хора с желание да усвоят и продължат традициите”, сподели Богомилка Манолова (ментор на работилниците по Рисуване върху стъкло).  Чрез участието си в проекта младежите развиха ценни умения, успяха да потърсят твореца в себе си и откриха нови възможности и интереси, а някой дори се сдобиха с ново хоби.

След края на работилниците, младежите представиха своите творения на своеобразен “Младежки панаир на занаятите”, който се проведе на 10 февруари в Гранд Мол Варна. Събитието привлече голям интерес и много посетители, които имаха възможност да се срещнат с участниците, научиха повече за включените занаяти и се сдобиха с уникални ръчно изработени творби.

 

Всички средства, събрани по време на събитието, в размер на 1758.31 лева, бяха дарени в подкрепа на избрана от младежите кауза, а именно Приятелите на Рали

*Проект "Живите занаяти" е финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта
 

Включени занаяти и майстори
Живите занаяти - видео

Живите занаяти - видео

Play Video

Научи повече за този проект на Фейсбук страницата на "Живите занаяти" :

  • Facebook
bottom of page