top of page

Проект "Живите занаяти"

финансиран по договор дог. № 25-00-10/05.07.2023 от

Министерството на младежта и спорта

Проект “Живите занаяти” дава възможност на младежи на възраст 15-29 да се докоснат до традиционни български занаяти, учейки се от най-добрите майстори. Избери си занаят и се запиши в 10 безплатни работилници!

Untitled design (3)_edited.jpg

Цел на проекта:  Да подпомогне 60 младежи да развият своя личностен потенциал като им даде възможност да изразят себе си и да проявят своята идентичност, чрез участие в серия творчески и занаятчийски работилници

  • Подцел 1 Осигуряване на възможност и среда за творческа и личностна изява, където участниците ще имат свободата да изявят своите таланти и креативността си;

  • Подцел 2 Придобиване на практически умения в работата със специфични материали и инструменти при изработка на творческите си изделия 

  • Подцел 3 Мотивиране на участниците да станат активни създатели на собственото си свободно време далеч от екраните, а не пасивни наблюдатели 

  • Подцел 4 Насърчаване на толерантното отношение чрез създаване на възможности за приобщаване,общуване и съвместна работа между младежи в неравностойно положение и младежи в норма

  • Подцел 5 Повишаване на общата култура на младежите относно представените занаяти и други традиционни български такива, загубили своята популярност с времето

*Проектът е финансиран от 

Включени занаяти и майстори

Запиши се в проекта и научи повече на Фейсбук страницата ни :

  • Facebook
bottom of page