top of page

Проекти 

Activate Youth for Social Change

 

Между 20 и 27 септември 2022 в Пловдив посрещнахме 27 младежки работници Румъния, България, Сев. Македония, Кипър, Унгария, Швеция, Холандия, Литва и Испания. Младежките работници взеха участие в работилници, участваха и създаваха методи, целящи да провокират по-активно отношение на младите хора в техните общности.

Като част от проекта участниците създадоха свои методи и ролеви игри, посетиха местно училища и работиха с учениците, за да приложат наученото на практика, обменихa опит и идеи! Излизаме от този проект заредени с енергия и идеи за бъдещо сътрудничество! Последвайте линковете по-долу, за да видите наръчника и видеата, които създадохме.

IMG_3227.HEIC

Together Against Discrimination

 

Между 12 и 19 юни 2022 в Пловдив посрещнахме 24 младежи от Турция, Румъния, България и Италия. В продължение на 8 дни работихме заедно по темите за дискриминацията, стереотипите, толерантността. Проведохме симулации, дискусии, ролеви игри, работа по групи и редица други дейности. Работихме в конферентната зала, но и в парка, в мола, из улиците на града, където включихме и местните жители в нашите дейности. 

По време на проекта младежите създадоха заедно песента "No discrimination", както и работиха по създаването на 4 кратки филма, насърчаващи да спрем дискриминацията и да бъдем по-толерантни към различните. Ние самите го постигнахме - накрая на младежкия обмен се чувствахме като едно голямо семейство, въпреки първоначалните страхове и различията ни!

1631602790502.jpg

Coaching YOUth to success

Целта на този проект е да помогне на младежките работници и организации да отговорят по-
ефективно на нуждите на младите хора,с които работят, и да предлагат по-качествени услуги
за младежи на местно и международно ниво. Да им даде практически насоки как да привлекат
към себе си младите хора "говорейки на техния език", да ги екипира с нови знания и умения, с
помощта на които да подобрят своята ежедневна работа.


По време на проекта мл.работници се запознаха с коучинг философията, която предлага
алтернативен подход при работата с младежи, усвоиха конкретни практически методи и
техники и ги упражниха в защитена среда. Залагайки на този подход в работата
си,мл.работници ще срещат по-малко съпротива и в ролята на коуч ще подкрепят младежите
към поставяне и постигане на лични цели за достигане на пълния им потенциал. Участниците придобиха и ценни знания за справяне с различни деликатни ситуации, които често съпътстват младежката работа

Международни младежки проекти

Фондацията има дългогодишен опит по обменните програми "Младежта в действие" и "Еразъм +" на Европейския съюз. Освен организираните младежки обучения и обмени с наши партньори в България, често изпращаме и младежки групи на обменни начала в чужбина. Реализирани проекти от Фондацията в България:

Change Begins within: Младежки обмен, 2012, партньори: Румъния, Полша

Job ready: Младежки обмен, 2014, партньори: Македония, Унгария, Румъния

Inspire, engage, empower: Обучение на младежки работници, 2015, партньори: Испания, Португалия, Великобритания, Словакия

Communication - ways of use: Младежки обмен, 2016,партньори: Италия, Португалия, Румъния.

Celebrating Cultures: Младежки обмен, 2018, партньори: Италия, Турция и Румъния.

Седмица на благотворителността

Кога: Първата седмица на Юни

Седмица на благотворителността е ежегодна инициатива, която се провежда в първата седмица на месец Юни.  В рамките на седмицата се провеждат разнообразни благотворителни събития, а всички събрани средства се даряват на избраната кауза. През 2016 и 2017, Фондацията заедно със своите партньори успя да събере над 8000 лева за различни каузи.

"Моят принос за средата, в която живея", 2013-2014

Основната цел на проекта беше да осигури повече информация  на младите хора за защитените зони

и територии на Варненски регион и да ангажира вниманието им върху проблемите на опазване на околната среда и устойчивото развитие.  В резултат на проекта бе създадена обобщена база данни на защитените територии в региона, както и снимков и видео материал и бе проведено състезание за есе, лого и мото между ученици и училища от Варна и областта.

Проект "Вчера, днес, утре", 2013

По време на проекта бяха реализирани 4 младежки инициативи с различна насоченост: здравословен начин на живот, околна среда, социална и гражданска активност. Участниците в проекта бяха срещнати със специалисти в областта на ПР, обучители на мениджъри, както и коучинг специалисти. Участниците успяха

да се запознаят отблизо с различни похвати и методи за постигане на цели, мотивиране на участници и ангажиране на внимание за успешното развитие на една идея. Проектът завърши с изпълнение на планирани дейности от младежите в 4-те направления и различни събития и инициативи: информационни лекции, флашмоб, анкети, видео материали, списание, създаване на уебсайт, провеждане на Ден на Кариерата и др. , в които взеха участие над 2000 души.

Проект "Традиции с бъдеще" , 2012

Младежи се включиха в разнообразни работилници, водени от майстори- занаятчии, където имаха възможността да научат много за традиционните български занаяти и да ги изпитат от "първа ръка". В проекта бяха включени работилници по дърворезба и пирография, рисуване върху стъкло, грънчарство и художествена керамика, изработка на изделия от глина, художествена обработка на кожа, изработка на национални кукли и кукерски маски, художествено плетиво и тъкачество. Проектът завърши с изложба, на която участниците представиха своите произведения.

Please reload

Гледай видеа от наши проекти в Youtube канала ни​
Галерия
bottom of page