top of page

Включи се в наш проект:​

Кои сме ние

   Фондация “Оренда” е неправителствена организация, която е регистрирана и работи в обществена полза. Основахме фондацията през 2011  година с цел да предизвикаме положителна промяна в обществото като работим по различни наболели проблеми: младежка безработица, включване на хора в неравностойно положение, работа с деца и младежи в нужда, опазване на околната среда и други.

   Една от основните ни цели е социалната и професионална интеграция на лица от различни уязвими групи, с цел подобряване на качеството им на живот. През 2018 година фондацията спечели проект към Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и основахме социално предприятие "Неща с душа", където изработваме детски образователни материали и осигуряваме работа на хора с увреждания. Това е и едно от основните направления , по които работим в момента.

   Друг фокус за нас винаги е била работата с младежи, защото вярваме, че в техни ръце е нашето общо бъдеще. Работим за осигуряване на възможности за алтернативно неформално обучение, културен обмен и промяна на нагласите, подпомагане развиването на полезни умения и качества и професионално ориентиране и насърчаване на младежите да вземат дейно участие в живота около себе си и да се превърнат във фактор за прогрес. Реализираме различни проекти и инициативи, както на местно ниво, така и заедно с наши международни партньори по програма Еразъм+.

​Социално предприятие

.

69265086_10206276480227320_7177555530381000704_n.jpg

    През 2018 година реализирахме една отдавнашна мечта: Създаване на социално предприятие към фондацията, което да носи реална, положителна

промяна за хората в неравностойно положение. 

Основната дейност на предприятието

е производство на детски образовател-

ни играчки, както и стоки за дома, сувенири и др. 

В предприятието работят общо 6 души от различни уязвими групи: хора с увреждания и майки на деца с увреждания

Печалбата от дейността се реинвестирана с цел осигуряване на по-добра среда и условия на работа на наетите в предприятието.

Стани доброволец

.

За предстоящите месеци Фондацията търси доброволци за реализиране на събития със следната насоченост: повишаване на информираността на обществото по определени проблеми (замърсяване, агресия, неучастие и др.); популяризиране на дейността на Фондацията и програма Еразъм+ , както и други възможности за младежи; повишаване на толерантността и приемането на различните; колективни дейности за подобряване на средата - почистване, засаждане на дървета и др.

 

В какви дейности ще са ангажирани доброволците:

  • популяризиране на събитието в различни канали

  • помощ на деня по изграждане на щандове, поставяне на транспаранти, раздаване на информационни материали и други

  • информационни кампании

  • зареждане с материали

  • привличане на нови доброволци и съмишленици

  • други спрямо спецификата на събитието.

.

Последни проекти
front-view-woman-with-megaphone-protesting-street.jpg
Vote, Please (Септември 2023 - Октомври 2024)

Проектът ще събере 30 мотивирани млади хора, ще повиши осведомеността им относно активното европейско гражданство и ще ги насърчи към смислени граждански действия и политическо участие.

Предвидени са два международни обмена - един в Букурещ и един във Варна. 

Младежите ще се научат да създават ефективни презентации и кампании, с които да насърчат своите връстници да гласуват. Разделени на екипи, те ще създадат и реализират свои собствени кампании, които да достигнат до поне 300 души.Проектът включва и две събития с лица, вземащи решения - хора, активно участващи в политическия и социалния живот.

377468351_143116915535916_4360404126994846231_n.jpg
Младите създатели, а не консуматори (Август-Октомври 2023)

Като част от проекта организираме 10 различни творчески работилници за младежи с екологична насоченост. Целта ни е претворим непотребни материали (хартия, пластмаса, текстил) в полезни вещи за бита като свещници, часовници, подложки за чаши. Предвидени са и 5 обучения-дискусии на теми, свързани с консуматорската култура, замърсяването и изграждането на зелени навици. В проекта се предвижда да вземат участие над 40 младежи, а кулминацията на дейностите е събитие на открито за представяне на резултатите, планирано за 7 Октомври 2023.

 

 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна.

Младежки обмени
Младежки инициативи
bottom of page