top of page

Включи се в наш проект:​

Кои сме ние

   Фондация “Оренда” е неправителствена организация, която е регистрирана и работи в обществена полза. Основахме фондацията през 2011  година с цел да предизвикаме положителна промяна в обществото като работим по различни наболели проблеми: младежка безработица, включване на хора в неравностойно положение, работа с деца и младежи в нужда, опазване на околната среда и други.

   Една от основните ни цели е социалната и професионална интеграция на лица от различни уязвими групи, с цел подобряване на качеството им на живот. През 2018 година фондацията спечели проект към Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и основахме социално предприятие "Неща с душа", където изработваме детски образователни материали и осигуряваме работа на хора с увреждания. Това е и едно от основните направления , по които работим в момента.

   Друг фокус за нас винаги е била работата с младежи, защото вярваме, че в техни ръце е нашето общо бъдеще. Работим за осигуряване на възможности за алтернативно неформално обучение, културен обмен и промяна на нагласите, подпомагане развиването на полезни умения и качества и професионално ориентиране и насърчаване на младежите да вземат дейно участие в живота около себе си и да се превърнат във фактор за прогрес. Реализираме различни проекти и инициативи, както на местно ниво, така и заедно с наши международни партньори по програма Еразъм+.

​Социално предприятие

.

69265086_10206276480227320_7177555530381000704_n.jpg

    През 2018 година реализирахме една отдавнашна мечта: Създаване на социално предприятие към фондацията, което да носи реална, положителна

промяна за хората в неравностойно положение. 

Основната дейност на предприятието

е производство на детски образовател-

ни играчки, както и стоки за дома, сувенири и др. 

В предприятието работят общо 6 души от различни уязвими групи: хора с увреждания и майки на деца с увреждания

Печалбата от дейността се реинвестирана с цел осигуряване на по-добра среда и условия на работа на наетите в предприятието.

Стани доброволец

.

За предстоящите месеци Фондацията търси доброволци за реализиране на събития със следната насоченост: повишаване на информираността на обществото по определени проблеми (замърсяване, агресия, неучастие и др.); популяризиране на дейността на Фондацията и програма Еразъм+ , както и други възможности за младежи; повишаване на толерантността и приемането на различните; колективни дейности за подобряване на средата - почистване, засаждане на дървета и др.

 

В какви дейности ще са ангажирани доброволците:

  • популяризиране на събитието в различни канали

  • помощ на деня по изграждане на щандове, поставяне на транспаранти, раздаване на информационни материали и други

  • информационни кампании

  • зареждане с материали

  • привличане на нови доброволци и съмишленици

  • други спрямо спецификата на събитието.

.

Последни проекти
front-view-woman-with-megaphone-protesting-street.jpg
Vote, Please (Септември 2023 - Октомври 2024)

Проектът ще събере 30 мотивирани млади хора, ще повиши осведомеността им относно активното европейско гражданство и ще ги насърчи към смислени граждански действия и политическо участие.

Предвидени са два международни обмена - един в Букурещ и един във Варна. 

Младежите ще се научат да създават ефективни презентации и кампании, с които да насърчат своите връстници да гласуват. Разделени на екипи, те ще създадат и реализират свои собствени кампании, които да достигнат до поне 300 души.Проектът включва и две събития с лица, вземащи решения - хора, активно участващи в политическия и социалния живот.

20240106_152912.jpg
"Живите занаяти" (Септември 2023 - Февруари 2024)

В рамките на проекта “Живите занаяти”, 60 младежи от Варна взеха участие в  занаятчийски работилници, водени от майстори с дългогодишен опит.  Участниците имаха възможността да се докоснат до традиционни български занаяти като шивачество, художествено плетиво, дърворезба, керамика, тъкачество, изработка на накити, рисуване върху стъкло, декоративно сладкарство. След края на работилниците, младежите представиха своите творения на своеобразен “Младежки панаир на занаятите”, който се проведе на 10 февруари в Гранд Мол Варна. Събитието привлече голям интерес и много посетители, които имаха възможност да се срещнат с участниците, научиха повече за включените занаяти и се сдобиха с уникални ръчно изработени творби.

 

 Проектът е финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта

Младежки обмени
Младежки инициативи
bottom of page